Burgerkracht Limburg: jaarverslag

In 2019 hebben de medewerkers van Burgerkracht Limburg intensief samengewerkt met vrijwilligers, lotgenoten, ambassadeurs, participanten, trainers, professionals en andere burgers aan een nog vitaler Limburg. Wij inspireerden en werden geïnspireerd, versterkten en werden samen sterker door te verbinden. De resultaten die we met vele anderen bereikten, willen we graag met u delen.

Bijgevoegd treft u een beknopt verslag aan van ons werk in 2019. Een aantal van onze partners schetst daarbij hoe zij de samenwerking met Burgerkracht Limburg hebben ervaren. We zijn in 2019 op vele plaatsen met vele partners rond veel thema’s en op veel manieren actief geweest. Het jaarverslag is niet uitputtend en beperkt van omvang. Het dient vooral een impressie te geven van de manier waarop wij samen met Limburgers hebben gewerkt aan de kracht van burgers in onze provincie. Ons werk gaat uiteraard door. In het verslag kijken we weliswaar terug, maar er liggen ook een belofte en een uitnodiging in opgesloten om samen te blijven investeren in een vitaal Limburg.

Overleden: Dhr Wim Theelen

Heden is overleden Dhr Wim Theelen in de leeftijd van 79 jaar, echtgenoot van Maria Theelen-Vossen.
Bestuur en alle leden van KBO Beringe  wensen de familie en vrienden van Wim heel  veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies. Wim was in het verleden  verschillende jaren voorzitter van KBO Beringe, waarvoor wij hem hartelijk bedanken.

Korte Beringse verhalen (7)

Korte Beringse verhalen     

Geven een indruk van het leven en werken in ons dorp Beringe in vroeger jaren.

  • Gebaseerd op vertellingen van Beringse ouderen.
  • Interessante krantenberichtjes uit de historie van Beringe.
  • Verhalen uit eigen jeugdjaren

Komisch, ernstig, historisch – berustend op waar gebeurde belevenissen al dan niet met enige fantasie aangedikt. Lees hier: het verhaal van “De Kerkhoflaan”.

Met je hart Matinee

Elke laatste zondag van de maand presenteert Hella van der Wijst vanuit haar eigen huiskamer van 15.30 tot 17.00 uur een fijn programma met veel muziek, meezingen en koken: het Met je hart Matinee. Ze maakt beeldverbinding met ouderen in hún huiskamer voor mooie levensgesprekken en muzikant Lars Zebregs speelt verzoek- nummers van ouderen.

De aankomende uitzendingen van Met je hart Matinee zijn te zien op zondag 26 juli, zondag 30 augustus tussen 15:30 en 17:00 uur via televisiezender ONS. ONS is te vinden op kanaal kanaal 50 van ZIGGO en Caiway. KPN, Telfort en XS4ALL stellen kanaal 89 open voor het matinee zodat alle klanten mee kunnen genieten. Ook bij alle andere Nederlandse televisieaanbieders is ONS in het (plus)pakket opgenomen.

Special Sunday Panningen

Om de koopzondag Special Sunday op 5 juli, nog specialer te maken zal er een bijzondere muzikale omlijsting in het centrum zijn!  De The N’Awlins Brass Band speelt een prachtige mix van Caribbean & Funky Rhythms, met de juiste groove en traditionele jazz spirit gebaseerd op de rijke traditie van New Orleans. Ze spelen met dezelfde ‘joie de vivre’ als de originele New Orleans marching bands.