Info loket

Het infoloket draait nu al verschillende jaren. KBO Beringe beschikt over twee ouderenadviseurs die via de KBO zijn opgeleid. Zij zijn tevens beiden opgeleid als belastingadviseur. Zij volgen jaarlijks de bijscholingscursussen, om de wijzigingen die elk jaar plaats vinden, ook te kunnen toepassen.

Onze ouderenadviseurs:
Thera Janssen-Sieben; voorheen filiaalhoudster van de Rabobank te Beringe, actief als penningmeester van de KBO en vrijwilligster bij diverse verenigingen.

Ted Steeghs; 25 jaar werkzaam geweest als personeelschef bij Neduco/Heembeton en vervolgens 10 jaar bij de Sociale Verzekerings Bank te Amstelveen, en actief bij verschillende verenigingen.

Geopend
Het loket is open op maandag, in de even weken, van 10.00 uur tot 12.00 uur. De zitting vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag te Beringe, in de ruimte van de dagvoorziening. Mensen die vragen hebben en het loket niet kunnen bezoeken, kunnen ook telefonisch met de adviseurs contact opnemen, en worden eventueel thuis bezocht.
Thera: 077-30 763 46 / 06-309 21 562
Ted:    077-30.726.84 / 06-420 18 003
Ook is het mogelijk per email Uw vraag aan Thera en Ted te stellen. Uw vragen worden altijd discreet behandeld.

Voor iedereen
Mensen die vragen hebben, hoeven niet lid te zijn van de KBO. Wij zijn er voor de gehele Beringse gemeenschap. Schroom niet wij zijn er om U te helpen met vragen over: pensioen – uitkeringen – inkomen – belastingen – ziektekosten – administratie – WMO – AWBZ – vervoer, etc. Als wij U niet kunnen helpen, kunnen wij U wel doorsturen naar de bevoegde instantie.