Cursus Tuinvogels in Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezels- bruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

Deze vogels worden in de cursus behandeld:

boomklever, boomkruiper, bosuil, ekster, gaai, groenling, grote bonte specht, heggen- mus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, koolmees, koperwiek, kramsvogel, merel, pimpelmees, putter, roodborst, sperwer, spreeuw, turkse tortel, vink, winterkoning en zanglijster.