Met Hart en Ziel

Niet voor iedere senior in Nederland is altijd goede zorg en ondersteuning beschikbaar.  Dat is de conclusie uit het SCP-rapport Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart.

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. De redenen die SCP benoemt in het rapport zijn herkenbaar. “Wetten en regels staan passende ondersteuning in de weg.

Wij krijgen veel signalen van senioren die zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hun behoeften passen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende zorg zijn”, aldus Sturkenboom.