KBO-PCOB Nieuwe Stijl

Geachte leden van de Unie KBO,

Wat fijn dat u lid bent van de Unie KBO!

Als u al wat langer lid bent van onze vereniging, herinnert u zich vast nog wel dat in 2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie. Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie op dit moment geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel KBO-PCOB Nieuwe Stijl.
Lees verder