Update routekaart 2 februari


De volgende punten zijn veranderd in de nieuwe routekaart:

  • Met de nieuwe routekaart kan de overheid verzwaren én versoepelen.
  • Er staan meer maatregelen in de routekaart.
  • Er staan meer maatregelen in de lagere risiconiveaus, zodat een versoepeling niet voor meer besmettingen zorgt.
  • De maatregelen gelden op landelijk niveau en niet op regionaal niveau.

Risiconiveau bepaalt de maatregelen

De routekaart bevat 4 risiconiveaus. Op dit moment is Nederland ingeschaald op risiconiveau 4 (zeer ernstig). Dat is het zwaarste niveau. Per risiconiveau toont de routekaart de maatregelen die bijvoorbeeld gelden voor thuisbezoek, werk, huwelijken, begrafenissen en crematies. Maar ook voor bijvoorbeeld horeca, onderwijs, kinderopvang en contactberoepen. De basismaatregelen tegen het coronavirus gelden altijd voor iedereen. Meer informatie over de verschillende risiconiveaus is te vinden op het Dashboard coronavirus.

Routekaart aanpassen aan ontwikkelingen

De inhoud van de routekaart zal regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikke- lingen. Zoals een nieuwe variant van het virus of het effect van maatregelen. Ook de vaccinatiegraad en het testen op corona kunnen daar invloed op hebben. Download hier de kaart.