Start met vaccineren ouderen   

KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren van alle ouderen, met het Moderna vaccin, in lijn met het advies van de Gezondheids raad. KBO-PCOB directeur Marcel Sturken -boom: “Het vaccineren van ouderen zal ertoe leiden dat zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als dat de druk in de zorg afneemt.

Dat levert een mooie win-win situatie op.” Vanaf maandag 18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna.