Kaartmiddag Beringse senioren

Beringse senioren waarschijnlijk in het patronaat. Zou hier een kaartmiddag kunnen zijn. Twee personen zijn herkenbaar: dhr. Jac Theelen en dhr. Piet Janssen – hoge hoed op – (van de ‘Sjruur’ uit de Kaumeshoek). Als kleermakerszoon zette Piet in de Kaumeshoek met deskundigheid en accuratesse het vak van zijn vader voort.
Verhuist in 1973 naar de Wietel te Helden-Panningen samen met zijn broer Lod(ewijk) en zijn zus Agnes. Jammer, dat de kwaliteit van de foto zo slecht is.

Cursus Tuinvogels in Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezels- bruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

Deze vogels worden in de cursus behandeld:

boomklever, boomkruiper, bosuil, ekster, gaai, groenling, grote bonte specht, heggen- mus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, koolmees, koperwiek, kramsvogel, merel, pimpelmees, putter, roodborst, sperwer, spreeuw, turkse tortel, vink, winterkoning en zanglijster.