Nieuwe noodverordening

Stengere regels om besmettingen te voorkomen. Vanaf 8 november 2020 is er een nieuwe noodverordening die geldt tot 19 november 2020. Deze is gebaseerd op het landelijk beleid en bevat extra maateregelen om verspreiding van het coronavirus te stoppen.

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten stelt op basis van de landelijke regels de noodverordeningen vast namens en voor alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Op 8 november 2020 is de nieuwe noodverordening vastgesteld die ingaat op 8 november 2020. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 4 november 2020.