Burgemeester Delissen-van Tongerlo


Beste mensen, de gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar tot in de haarvaten van ons land en onze gemeente. Er zijn maatregelen genomen en vele adviezen uitgegaan door het kabinet en de Veiligheidsregio. Het is goed te constateren dat vele organisatoren, verenigingsbesturen en vrijwilligers, hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

Juist zij zijn direct betrokken en verantwoordelijk voor grote- en kleine evenementen, bijeenkomsten, competities en ontmoetingen. Hier zijn moeilijke beslissingen genomen, dat realiseer ik mij en met mij het voltallig gemeentebestuur. Daarom is het ook zo goed om te zien dat de richtlijnen van de instanties hier over de hele linie worden gevolgd! Dank voor het meedenken en de actie allemaal!

De inzet van alle hulpverleners en instanties die dag en nacht bezig zijn om de situatie zo goed als mogelijk te begeleiden is echt fantastisch. Chapeau!! Ik leef mee met iedereen die, direct of indirect wordt getroffen door het virus. Laten we goed op elkaar passen, verantwoordelijkheid nemen en geen onnodige risico’s lopen. Dan gaat het ons uiteindelijk lukken deze moeilijke periode achter ons te laten. In Peel en Maas staan we samen sterk!