Musikherbst am Wilden Kaiser

‘Ellmau am Wilden Kaiser’ wordt gerekend tot de mooiste dorpen van Tirol. Met de Wilder Kaiser als machtig en indrukwekkend decor heeft Ellmau een muzikale traditie waar de liefhebber van volksmuziek alleen maar van kan dromen; ‘Der Musikherbst am Wilden Kaiser’. Deze reis vertrekt op 1 oktober.

Aanmeldingstermijn verlengd!

Wegens de geringe aanmeldingen voor de Dag van de Ouderen op dinsdag 1 oktober in het Kerkeböske te Helden, hebben we de opgave termijn zowel via de mail als telefonisch verlengd tot dinsdag 25 september 2019.
Mailadres: penningmeester@kbokessel.nl. Voor de niet-mailbezitters is het mogelijk zich telefonisch aan te melden bij: Dhr. Cor Roelofs, tel.nr. 077-4621983.

De bijdrage die aan u wordt gevraagd is € 5,00 per persoon. U wordt verzocht dit bedrag voor 25 september 2019 over te maken naar bankrekening: NL76 RABO 03 42 66 4 76 t.a.v. KBO Kessel Dag van de Ouderen.

De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Voor de KBO Peel en Maas een reden op deze dag een Dag van de Ouderen te organiseren. Een dag die toegankelijk is voor alle ouderen van de Gemeente Peel en Maas, ook die ouderen die geen lid zijn van de KBO.

Lees verder