Wijziging Nederlandse identiteitskaart

Vanaf 2 augustus 2021 is er een nieuw model van de ID-kaart met nieuwe uiterlijke kenmerken. Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kun je daarom geen paspoort en identiteitskaart aanvragen. Dit geldt ook voor een spoedaanvraag.

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart. In januari 2021 is een inlog functie voor DigiD toegevoegd en vanaf 2 augustus 2021 wordt een nieuw model geïntroduceerd met een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken. Er komen vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het burgerservicenummer in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Met Hart en Ziel

Niet voor iedere senior in Nederland is altijd goede zorg en ondersteuning beschikbaar.  Dat is de conclusie uit het SCP-rapport Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart.

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. De redenen die SCP benoemt in het rapport zijn herkenbaar. “Wetten en regels staan passende ondersteuning in de weg.

Wij krijgen veel signalen van senioren die zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hun behoeften passen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende zorg zijn”, aldus Sturkenboom.

Gewassen op Beringse akkers

Fiets of loop je rond, dan valt op, dat dit wel de  meest voorkomende gewassen op onze akkers zijn. Vooral door de nattigheid in het voorjaar en de regen van de laatste tijd hebben ze een flinke groei doorgemaakt. Plezierig, dat de laatste jaren hier en daar weer een graanveld te zien is met de opvallende gele kleur van rijping.

Dan komen herinneringen aan de korenvelden van vroeger met de wuivende halmen en korenbloemen langs de randen weer naar boven. Laten we hopen dat het droger gaat worden en de vruchten in het zomerse zonlicht kunnen rijpen. Zodat de landbouwers met hun machines weer op de akkers kunnen komen om te oogsten. (Tekst: Arno Bos)

Bericht Seniorenorkest Meijel e.o.

Zoals u weet organiseren wij (Seniorenorkest Meijel e.o.) samen met de Keverberger Muzikanten al meer dan 10 jaar “Senioren voor Senioren” een jaarlijks terugkerende muziekmiddag, speciaal voor de leden van de KBO-regio Peel en Maas-Venlo. Door de maatregelen rond Covid-19 kon de middag vorig jaar niet doorgaan maar voor dit jaar hebben we goede hoop dat het wel door kan gaan.
…..
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat we op zondag 17 oktober onze trouwe bezoekers weer kunnen ontvangen. Ondanks dat het nog niet helemaal zeker is zou het fijn zijn als u de datum alvast onder de aandacht van uw leden zou willen brengen. Zodra we meer zekerheid hebben, waarschijnlijk eind juli, ontvangt u van ons de gebruikelijke uitnodiging voor deze middag.