Xtacy, daar zit een luchtje aan

XTC is een hot item in Nederland, ook in Peel en Maas. Om drugslabs op te sporen hebben we uw hulp nodig. Onder het motto ‘eens geroken wordt later herkend’ bezoeken wij alle dorpen om deze geur onder uw aandacht te brengen in de vorm van en een nieuw parfum: XTACY. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners met de geur in aanraking te laten komen en hopelijk hierdoor meer drugslabs worden opgerold.

Wanneer zijn we bij u in het dorp?

Maandag 7 oktober 2019

  • 14.00 –  16.00 uur Beringe, bij De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94

De signalen voor de aanwezigheid van een drugslab in de buurt, vooral de opvallende geur, worden onbewust wel opgemerkt maar niet direct gekoppeld aan drugslabs en dumpingen. Wij als gemeente Peel en Maas en politie vinden het belangrijk dat inwoners belangrijke signalen zoals de geur van XTC herkennen.