Informatiekaart ‘In geval van nood!’

Als er in geval van nood een hulp verlener bij je thuis komt, dan is het fijn dat je zonder moeite de meest belangrijke gegevens snel kunt delen.

Met de informatiekaart ‘In geval van nood!’ weet de hulpverlener in een paar seconden wie je bent, of je een aan -doening hebt of ziek bent, welke medicijnen je eventueel gebruikt, welke hulp je nodig hebt, wie er gewaarschuwd moet worden.

Vul de kaart in en bewaar ze op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plek. Bijvoorbeeld, op het prikbord, bij de meterkast of op je nachtkastje. Klik hier voor de informatiekaart ‘In geval van nood!’

Korte Beringse verhalen (1)

Korte Beringse verhalen     

Geven een indruk van het leven en werken in ons dorp Beringe in vroeger jaren.

  • Gebaseerd op vertellingen van Beringse ouderen.
  • Interessante krantenberichtjes uit de historie van Beringe.
  • Verhalen uit eigen jeugdjaren

Komisch, ernstig, historisch – berustend op waar gebeurde belevenissen al dan niet met enige fantasie aangedikt. Lees hier verder.

Ghielen: Poll en Quiz nr. 2


.Onze eerste poll is de afgelopen weken veelvuldig ingevuld. In deze nieuwsbrief geven wij u een tussenstand. Uiteraard kunt u nog altijd uw mening insturen!
Tevens kunt u meedoen aan onze nieuwe poll. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Ook voor de quiz was veel belangstelling. Vanwege de grote belangstelling hebben we de eerste quiz inmiddels afgesloten en hebben we een nieuwe quiz voor u samenge- steld. Bekijk hier de nieuwsbrief.

Digibellijn van KBO-PCOB

Stel uw ‘digitale’ vragen bij de Digibellijn van KBO-PCOB

Sinds vrijdag 8 mei kunnen senioren met al hun ‘digitale’ vragen over onder meer beeldbellen, Whatsapp, en werken met een tablet, terecht bij de Digibellijn van KBO-PCOB.

Telefoonnummer 030 3400 660

Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 030 3400 660.

Loting en uitreiking puzzelprijs

Bij het onlangs verschenen meinummer van KBO-PCOB Magazine was een boekje bijgevoegd. U kon in dit boekje lezen, puzzelen (zelfs één puzzel met prijsvraag) en er stonden beweegoefeningen in. Er viel zelfs nog wat te lachen.

Het boekje was samengesteld door Dorpsontmoeting, De Zonnebloem Beringe en KBO Beringe. Dit  om U in deze bizarre tijd waarin we momenteel leven wat ontspanning te bieden. Een tijd met heel veel onzekerheid over belangrijke fundamenten onder ons bestaan: gezondheid en financiële zekerheden.

De organisatie van de prijspuzzel kreeg vele inzendingen en uit de vele goede oplossingen werd Dhr. Toon Truijen als winnaar geloot. Hij kreeg de prijs (een Zonnebloempak- ket) netjes op afstand  aan huis bezorgd op zaterdagmorgen 16 mei 2020. Proficiat Toon. Iedereen bedankt die heeft deel genomen en “het komt goed, houd vol !!”.

Oplossing prijspuzzel: “het komt goed houd vol”  Oplossing hier downloaden.

Bieb gaat weer open


Op maandag 18 mei is het zover. De bibliotheken gaan dan weer open voor het lenen van boeken. De medewerkers zijn hard bezig om de vestigingen zo veilig mogelijk in te richten. De openingstijden wijken af van wat iedereen gewend was van voor de coronaperiode. Kijk op de website voor openingstijden en verdere informatie.

Gezocht: maaltijdbezorgers

Kom jij ons helpen? We zijn op zoek naar tijdelijke extra bezorgers voor de Warme Maaltijdservice in Peel en Maas. Dagelijks worden rond het middaguur warme maaltijden bezorgd bij mensen die aangewezen zijn op deze hulp. Je hebt als bezorger dus een belangrijke en dankbare taak. Vanwege het coronavirus hebben wij de vrijwilligersleeftijd moeten maximeren op 66 jaar. Op dit moment komen wij helaas vrijwilligers tekort. We zijn dus dringend op zoek naar jouw hulp voor 1 of meerdere dagen per week!
Lees verder

MAX, ChristenUnie en KBO-PCOB

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangs burgers worden. De 3 organisaties publiceerde 7 mei 2020 een manifest met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven.

 Gert-Jan Segers (ChristenUnie):

“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.”

 


Manon Vanderkaa (KBO-PCOB):

“Deze coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”


Jan Slagter (Omroep MAX):

“Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct de kop worden ingedrukt. Ouderen zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

Het hele manifest vindt u hier.

Herstart weekmarkt Panningen


De weekmarkt voor voedselkramen in Panningen herstart woensdag 13 mei. In samen werking met de gemeente, de marktmeester en centrummanager  zijn alle voorzorgs- maatregelen getroffen volgens de RIVM-maatregelen. Dit om de markt voor de bezoek- ers en marktkooplieden veilig te maken. Los daarvan doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid om de basisregels en aanwijzingen strikt op te volgen.

Dag van de Zorg


Ook bekend als ‘Dag van de Zorg‘. Op 12 mei 2020 – de verjaardag van Florence Nightingale – is het de ‘Internationale Dag van de Verpleging’ (International Nurses Day). Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg.