Zingen

Koor 2015 (4)

Iedere dinsdagmiddag wordt er door het KBO-koor gezongen van 14.00 – 15.00 uur.

Contactpersoon:
Tiny Verstappen-van de Broek
077-307 27 33