Kienen: datums 2018

Kienen 2015 (5)

Iedere éérste donderdag van de maand is er s’middags kienen in gemeenschapshuis De Wieksjlaag van 13.30 – 16.30 uur. Zaal open om 12.30 uur.

Data 2018

4 januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni
5 juli
2 augustus
6 september
4 oktober
1 november
6 december