Nieuwe restafvalzakken in 2021

Restafvalzakken zijn nu gratis voor iedereen. Hierdoor worden nu (te) veel zakken afgehaald en ook voor andere dingen gebruikt. De Raad beslist eind dit jaar of er voor restafvalzakken betaald moet worden. Het voorstel is 2,50 euro per rol.

Dat betekent dat we medio 2021 nieuwe restafvalzakken gaan uitgeven. Ze zullen er anders uitzien. De oude restafvalzakken kunt u na de ingangsdatum in 2021 niet meer gebruiken.

Vaccinatie tegen pneumokokken

In april 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd alle 70 tot 79-jarigen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Er is gekozen voor deze groep vanwege het ver-hoogde risico op een ernstiger beloop bij ziekte veroorzaakt door pneumokokkeninfectie of COVID-19.1 Op basis van beschikbaarheid van het vaccin zullen 73- tot en met 79-jarigen in het najaar van 2020 een oproep ontvangen voor vaccinatie tegen pneumokokken.

Corona mededeling

De Corona-ontwikkelingen op dit moment laten ons geen keus. Alle activiteiten die reeds gedeeltelijk opgestart waren, worden weer met onmiddellijke ingang stop gezet.
Het betreft biljarten, gymnastiek, yoga en wandelen. Voorlopig voor een periode van 4 weken.

Download hier het overzicht van de risiconiveaus en maatregelen COVID-19           (routekaart) per regio.